SKATTKÄRRS METALLÅTERVINNING

Får du järn- och metallskrot i din verksamhet eller genom större privata projekt? Oavsett vilket
kan du sälja ditt skrot till oss på Skattkärrs Metallåtervinning.

 

Så köper vi ditt järn- och metallskrot:

AVLÄMNING

På vår anläggning på Herrövägen 5 kan du sälja ditt järn- och metallskrot. Snabbt och effektivt. Vi tar emot personbilar, personbilar med släp samt lastbilar. Välkommen in!

UPPHÄMTNING

Har du en större mängd skrot men ingen möjlighet att få det till anläggningen kontaktar du bara oss så löser vi det med vår kranbil.

CONTAINER

Genererar din verksamhet järn- och metallskrot kan vi ställa ut en container med regelbunden tömning. Kontakta oss så hittar vi en lämplig lösning.

Vi köper fälgar, kylare, koppar, bilbatterier, kranar, elkablar, allehanda järnskrot och mycket mer. Vad vi betalar för järn- och metallskrot varierar från vecka till vecka. Vill du veta vad ditt skrot är värt gör du lättast att ringa, maila eller komma förbi oss på Herrövägen 5.

 

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Skattkärrs Metallåtervinning via telefon eller per mail.

DITT LOKALA TEAM

MATILDA KÄLLSTRÖM

LARS KRANSÉN

MIKAEL FLOBERGSETER

KONTAKTA OSS

Mån-Tor 08:00-17:00, Fre 08:00-16:30

Frukoststängt 9.30-10.00

Lunchstängt 12:30 -13:00

SKICKA ETT MAIL

Har du funderingar kring Skattkärrs Metallåtervinning, kanske söker ett jobb eller en idé på förbättring?

Hör av dig till oss!

SKICKA!

FRÅGOR OCH SVAR

Vilket skrot kan jag lämna hos Skattkärrs metallåtervinning?

Skattkärrs metallåtervinning tar emot det flesta former av järn- och metallskort:

 • Järn (ex. skottkärra, yxhuvud, gjutjärn)
 • Koppar (ex. kablar, rör, kopparplåt, dekorationer, kopparkastruller)
 • Aluminium (ex. kärl och plåtmaterial i aluminium, aluminiumburkar utan pant)
 • Mässing (ex. kranar, handtag, ljusstakar)
 • Rostfritt (ex. diskbänkar, bestick)
 • Blybatterier (ex. bil-, båt- och truckbatterier)
 • Blandkabelskrot
 • Övriga metaller och mynt

Skattkärrs metallåtervinning tar inte emot:

 • Farligt avfall
 • Trä
 • Plast
 • Elektronikskrot och ljuskällor
 • Papper och kartong
 • Glas
 • Hushållsavfall

Kan jag lämna hushållsavfall hos Skattkärrs metallåtervinning?

Nej du kan inte lämna ditt hushållsavfall på Skattkärrs metallåtervinning. Det är ett resultat av det kommunala avfallsmonopolet som innebär att varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det hushållsavfall som uppkommer i kommunen, och som inte faller under producentansvaret. I avfallsföreskrifterna framgår det hur kommunen fullgör sina skyldigheter.

Vad är mitt skrot värt?

Värdet på ditt skrot påverkas i huvudsak av tre faktorer. Den första är metallfraktionen (ex. blandskropt, klippskrot, fraggskrot, koppar grov blank eller koppar sekunda), det andra är renheten och den tredje är kvantiteten. Priset för varje metallfraktion uppdateras kontinuerligt av oss på Skattkärrs metallåtervinning baserat på världsmarknadspriset samt utbud och efterfrågan på den lokala marknaden. För dig som kund justeras sedan priset baserat på renhet och den mängd skrot du kommer med. Generellt sett så betingar renare fraktioner i större kvantiteter ett högre pris. För aktuell prislista kontakta din Skattkärrs metallåtervinning!

Varför måste jag legitimera mig på Skattkärrs metallåtervinning?

Skattkärrs metallåtervinning legitmerar alla kunder som ett led i att säkerställa att alla våra kunder har laglig rätt till det skrot de ämnar att sälja. Följden blir att vi skapar en spårbarhet mellan kund och sålt järn- och metallskort.

Kan jag få pengarna direkt i handen på Skattkärrs metallåtervinning?

På Skattkärrs metallåtervinning hanterar vi av säkerhetsskäl inga kontanter. Däremot erbjuder vi tre olika alternativ för utbetlaning:

STANDARD – Utbetalning till bankkonto, bankeller plusgiro inom tre arbetsdagar

MÅNADSVIS – Månadens utbetalningar samlas på ett kvitto och betalas ut inom tre arbetsdagar efter månadsskiftet

Glöm inte att meddela personalen vilket alternativ du önskar!

Hur mycket skrot kan jag lämna hos Skattkärrs metallåtervinning?

Skattkärrs metallåtervinning har ingen begränsning på hur mycket skrot du som kund hos oss kan lämna.

Hur bidrar Skattkärrs metallåtervinning till en bättre miljö?

Skattkärrs metallåtervinning är en del av värdekedjan för återvinning av järn- och metallskrot. De flesta metaller kan smältas ner och användas igen utan märkbara kvalitetsförluster. Därtill sparas vid återvinning upp till 95% av den energin som behövs för att bryta malm och tillverka ny metall.

Skattkärrs metallåtervinning verksamhet är upplysningspliktigt och vi har de tillstånd som krävs för att bedriva vår verksamhet.

Tar Skattkärrs metallåtervinning emot gamla bilar?

Nej Skattkärrs metallåtervinning tar ej emot uttjänta personbilar eftersom det krävs särskilda tillstånd för att skrota personbilar. Däremot är du välkommen med bilbatterier och aluminiumfälgar!

Hur säkerställer Skattkärrs metallåtervinning att stöldgods inte köps in?

Alla Skattkärrs metallåtervinnings kunder måste intyga att de har laglig rätt till det skrot de ämnar att sälja. Därtill skapar vi spårbarhet genom registrering och ID-kontroll på alla kunder. För vissa typer av skrot är vi särskilt noggranna i vår kontroll. Vi polisanmäler vid misstanke om stöld.